Glad jol! Signa aar! Så kort kan det sies på gamle julekort.

Vi har vært så heldige at vi har tilgang på gamle julekort som har vært i familien i lang tid. Det er Lena sin oldemor som har tatt vare på korrespondanse. Hun var født i 1900, men døde så alt for tidlig, alt i 1944. Det er fint å kunne se gjennom gamle julehilsener fra perioden 1910 så seint som 1948, så min oldefar har nok også tatt vare på julekort etter hennes død. Min oldemor kom fra Geiranger og giftet seg til Bergen. Hun hadde flere slektninger som emigrerte til Amerika og fikk også julehilsnener fra dem, blant annet fra sin bror, Hans, da Signy, som hennes oldemor het, var 12 år. I samlingen er det julekort av flere kategorier, de religiøse, de norske med fjøsnisser og griser, og de amerikanske. Det er også morsomt å se at det er Nyttårskort blant dem.

De fleste inneholder julehilsnener med ønske om Glædelig jul og godt nytt år, men så finnes det også andre vendinger, som God jol, hugnad aar! Noen har litt lengre hilsninger der slektninger og venner forteller litt mer, men de fleste er reine ønsker om God jul.

Med noen bilder av gamle julekort ønsker Fortidsfamilen: Glad jol, hugna nyaar!

Merry Christmas, blessed year! As short as this it can be said on a Christmas card in the olden days.

We’ve been so lucky to have access to old christmas card which have been in the family for a long time. Lena’s great grandmother kept her old correspondance. She was born in 1900, but died too early, in 1944. It is nice to look through old christmas greetings from 1910 until so late as 1948. Her great grandfather must have kept his cards as well after her death. Lena’s great grandmother was from Geiranger, and married to my great grandfather i Bergen. She had several relatives who emigrated to America, including a brother. She got a card from him in 1012 when she was 12 years old.

In the collection there are a variety of categories of motives, from the religious ones, via national romantic norwegian folklore with pigs and nisser (gnomes), and family romantic motives. It is also amusing to see New years greetings.

Most of the cards are greetings with the wish for a merry Christmas, and a Good New year, but there are also different phrases which referes to a Happy Christmas, and  nice New year. Someone has slightly longer greetings where relatives and friends tell a little more, but most are pure desire for Good Christmas.

With some pictures of old Christmas cards the Past Times Family would like to wish all A Merry Christmas, an a prosperous New Year!