Til helgen er det Bergenhusdagene, og vi gleder oss til å reise tilbake til middelalderen. Vi pleier alltid å supplere beholdningen med middelalderklær og -utstyr i innspurten frem mot Bymuseets største årlige arrangement.

De siste ukene har det handlet om å komplettere draktene til guttene. Kjortlene deres passer heldigvis fremdeles, så vi har kunnet konsentrert oss om andre plagg. Kapper er helt nødvendige dersom det blir regn og vind, og september har denne værtypen som varemerke. Guttene har for lengst vokst fra sine gamle kapper. I år har de begge fått nye 2/3-sirkelkapper. Espen har laget en svart kappe til Sigvald, mens Lena har laget en burgunderrød til Malvin.

Sigvald har fått en ny, grå hette, laget av en gammel, kassert kappe. Vi har valgt å ikke lage strut, men har heller pyntet hetten med kreneleringer. Det gamle kappestoffet var så kraftig tovet at det ikke var nødvendig å sikre klippekantene på taggene. Kreneleringen gjør antrekket morsommere, og kommer ekstra godt frem i kontrast mot den svarte kappen. Denne burde holde minstemann god og varm på hodet dersom det blir skikkelig høstvær.

Tidligere år har guttene bare hatt linbukser på beina. Det er, av mange grunner, ingen god løsning. Linstoff holder ikke kulden ute, og trekker vann som en svamp. Buksene siger også lett ned, og blir revet i filler i nedkant når guttene subber rundt. Dessuten er linbukser ikke et utenpåplagg, men undertøy, og derfor ikke et passelig antrekk. I år hadde Espen derfor bestemt seg for å lage hoser til dem. Hosene til Malvin ble ferdige i helgen, og Sigvalds hoser ble fullført i ettermiddag.

Det blir vanligvis litt hektisk når vi skal lage mange ting frem mot store arrangment, men før Bergenhusdagene blir det alltid henimot heseblesende. Ikke minst på grunn av alt som skjer i tillegg. Vi farter fra arrangement til arrangement i Kystsogevekene i helgene, Lena også i ukene, mens Espen er inne i sin andre turnéuke med arkeologiformidling i Midthordland. Kasser og bokser med tøy, tråd og  tilbehør har overtatt mye gulv- og bordplass, og det er selvsagt tøy- og papirbiter i hele stuen. Vi har sydd og sydd for å bli ferdige, i ledige stunder hjemme, foran TV-en og ved fiskedammen, og dessuten på reise, både på buss, på ferge og i bilen. Nesten til å få sting av…

This weekend there is a Medieval festival – the Bergenhus Days – at the old royal castle  in Bergen. We always look forward to going back to the Middle Ages in the autumn, and we tend to supplement our medieval clothing and equipment in the run-up to the largest annual event of the Bergen City Museum.

The last few weeks have been all about completing the outfits for boys. Their tunics fortunately still fit, so we have been able to concentrate on other garments. Mantles are essential if it is rainy and windy, and September have this type of weather as a trademark. The boys have long since outgrown their old mantles. This year they both got new 2/3 circle mantles. Espen has created a black one for Sigvald, while Lena has made ​​a burgundy for Malvin.

Sigvald has got a new gray hood, made ​​from an old, discarded cloak. We have chosen to decorate  it with a castellated edge at the bottom. The old cloak fabric was so heavy felted that it was not necessary to secure the cutting edges. This decorative feature makes the outfit more fun, and looks great in contrast with the black mantle. This should keep the little fellow nice and warm on the head even in real autumn weather.

In previous years, the boys only had linen trousers on their legs. It is, for many reasons, no good solution. Linen fabric does not keep the cold out and pulls water like a sponge. The pants sag easilly, and risk being ripped apart at the bottom when the boys drag their feet around. Moreover linen trousers are in fact underwear, and therefore not a suitable outfit. This year, Espen therefore decided to make hoses for them. Malvin´s hoses were completed last weekend and Sigvald´s were completed this afternoon.

It is usually a bit hectic when we make many things closing up on the Bergenshus Days. Not least because of everything that happens alongside these preparations. In the weekends we are traveling from event to event in the Coastal Saga Weeks, which also keeps Lena busy during work days, while Espen is in his second week on tour teaching archaeology and prehistory on the countryside around Bergen. Boxes and boxes of clothing, thread and accessories have taken over much of our floor and desk space, and bits of cloth and paper are scattered all over the living room. We have stitched and stitched to finish the clothes, in spare time at home, in front of the TV and by the fish pond, and also while traveling, both on the bus, ferry and car.