Nok en gang gikk ferieturen til Danmark, men denne gangen ble det ikke noe fortidsliv, kun en vanlig campingtur. Vi la selvsagt inn noen historiske stoppesteder, men det skal vi nok komme tilbake til i andre poster. Det er mye man kan og bør unnvære på ferietur, men ikke håndarbeid. I alle fall kan ikke Espen det. Det er f.eks. timesvis med tid å slå ihjel på danskebåten, dessuten lange kvelder foran teltet på campingplassene. Samtidig er det grenser for hva man får tid til, og ikke minst for hva man kan ta med seg rent praktisk.

På båten laget Espen ferdig to par påbegynte nålebundne sokker, demonstrasjonsarbeid han har brukt på nålebindingskurs. Nå var det etter hvert på tide å fullføre dem, før de bare ble liggende ufullstendige i korgen til evig tid, mens garnet ble brukt til noe annet. Alltid kjekt å få unnagjort slikt. Til å jobbe med på selve campingferien tok Espen med materialer til å lage to par vikingtidsstøvler, som også ble ferdige i, men bare så vidt.

For sikkerhets skyld rev han med seg rikelig med ekstra garn like før avreise, og kjøpte faktisk en del skinn på et skinnutsalg i Jylland, men dette ble det altså ikke bruk for. Det ble ikke så mye tid til håndarbeid som han hadde trodd, og det ble dessuten så fort mørkt at det var lettere å lese bok, skrive dagbok, drikke vin og skravle. Etter at vi kom hjem var det flere feriedager igjen, og rikelig med tid til mer håndarbeid.

As many times before we spent our vacation in Denmark. No time travel this year, just an ordinary camping trip. Of course we visited some historical sites and museum, but we will probably get back to that in another blog post. There is much we manage without when we are on holiday and camping, but we never go without handicrafts. In any case Espen can´t survive without having something to do with his hands. There are, for example, hours of time to kill on the ferry to Denmark, moreover, long evenings in front of the tent at camping grounds.

On the boat ​​Espen finished two pairs of half finished needlebound socks, made for demonstration purposes while giving needlebinding lessons. Now it was time to finish them before they just stayed incomplete in the sample basket forever, and the yarn used for something else. Always nice to finish stuff laying about. For the actual camping holiday in Denmark Espen brought materials to make two pairs of Viking Age boots. They were also done during the trip, but just barely.

In fear of running out of raw material, he took along plenty of extra yarn minutes before leaving home, and actually bought leather at an outlet in Jutland, but of course there were no need for either. There was not as much time for crafting as he had thought, and when it turned dark in the evening, it was easier to read a book, write diary, drink wine and chat. After we got home, we had more vacation left and plenty of time for more crafts.