Det har vært mye å gjøre i det siste, faktisk har det vært for travelt til å holde bloggen oppdatert. Nå ligger både Jernalder- og mellomalderdagen og Steinalder- og bronsealderdagen bak oss. Dette er store arrangement som har krevd ganske mange forberedelser for at drakter og utstyr, både våre egne og andres, skulle være i orden. Espen har dessuten tilbrakt flere kvelder på garvekurs med den finske steinaldergruppen Kuttelo, arrangert av Bjørgvin Handverkslag på Hordamuseet. Den ene kvelden fikk han også med seg Malvin, som også fikk prøve seg på fettgarving. Nå har far og sønn hvert sitt buckskin å lage steinalderdrakter av. Se bilder fra kurset på Facebook på Bymuseet.

Ved siden av arrangementsforberedelsene har Espen også for alvor kommet i gang med skoproduksjonen. Med dette menes selvsagt ikke at han lager sko døgnet rundt, men i ledige stunder innimellom andre gjøremål på fritiden. Det er mange sko som skal lages i løpet av en sesong, både til Bymuseet, oss selv, og ikke minst til salg på Bjørgvin Marknad, som faktisk bare er fire dager unna! Nå gjelder det bare å få ferdig flest mulig skopar til salgsboden vår innen fredag. Et luksusproblem er at mange av skoene til Espen får bein å gå på før selve markedet. To par reimsko gikk til kolleger som ville oppruste draktene sine til Jernalder- og Mellomalderdagen, og enda ett til en vikingvenn som trengte sko til 17. mai.

Espen har også fått laget enda et par rundsko, som skal brukes på Hordamuseet i sommer. Forhåpentligvis får han laget enda et par eller to mellom Bjørgvin Marknad og sommerferien. Deler av sommeren skal publikum nemlig få møte guider i 1800-talls hverdagsklær, som utfører gjøremål i husene og på uteområdet. Til en historisk korrekt drakt hører også riktige sko, og rundskoene var typiske  hverdagssko som ble brukt på landsbygden omkring Bergen, og de er langt bedre å gå med enn tresko eller nakne føtter, i alle fall for moderne museumsfolk.

Vi vi har ikke rukket å blogge om museets arrangementer, men har postet mange av bildene våre i album på Bymuseets Facebooksider: Jernalder- og mellomalderdagen og Steinalder- og bronsealderdagen.

I tillegg er det lettere i travle tider å oppdatere hva vi holder på med på Instagram, her finnes det bilder både fra forskjellig skoarbeid, brygging og garving.

The last weeks has been too busy to keep the blog updated. Now the two large events Iron Age and Medieval day and Stone Age and Bronze Age day are behind us. These are major events that has required quite a lot of preparations, making and repariring clothes and equipment, both our own and others. Espen has also spent several evenings at a tanning course with the Finnish Stone Age group Kuttelo, hosted by Bjørgvin Handicraft Group at Hordamuseet. One evening, he also broughtwith him Malvin, who also had a go at tanning with sheeps brains. Now father and son have a buckskin each to make Stone Age costumes from. See pictures from the course at Bergen City Museum´s Facebook page.

Espen´s handicraft has shifted towards shoemaking now at the end of the season. This does of course not mean that he makes shoes around the clock, but in spare moments between other tasks. There are many shoes to be made during a season, both for the Bergen City Museum, for ourselves, and not least for sale at Bjørgvin Market, which is actually only four days away! Now we have to make as many pairs of shoes for sale in our tent as possible before friday. Many of the shoes Espen has made for the market are allready sold before the event. Two pairs went to colleagues who wanted to upgrade their costumes for the Iron Age and Medieval Day, and further one to a viking friend who needed shoes for the Norwegian National Day.

Espen has also made another pair of  «round shoes» (peasant´s moccasins), to be used at Hordamuseet this summer. Hopefully he will have time to make ​​another pair or two between Bjørgvin Market and the summer holidays. Part of the summer, the public will meet guides in the 19th Century everyday clothes, who are doing tasks in and around the old houses in the outdoor museum. A historically accurate costume also includes proper shoes, and «round shoes» were typical everyday footwear which was used at the countryside surrounding Bergen, and they are far better to wear with than wooden clogs or bare feet, at least for modern museum employees.

We have not had time to blog about museum events, but have posted many of our photos in the album on the Bergen City Museum´s Facebook Pages: Iron Age and Medieval days and Stone Age and Bronze Age day.

In addition, in busy times, it´s easier to update what we’re doing on Instagram. Here are images from different tasks as shoemaking, brewing and tanning.