Den travle våren er over oss for fullt, og påskeferien gir et pustehull i fra kontortid og arbeidstid, og når det i tillegg har vært så nydelig påskevær som i år, er det utrolig kjekt å kunne produsere nødvendige klær og samtidig nyte vårsolen i fulle drag. Lena begynte på en vikingkjortel straks bunadutstyret til Oline var ferdig. Nå trodde hun at det skulle være raskt gjort, men som alltid er det lett for å glemme de metervis med søm på innsiden av plagget – å sy sammen delene er faktisk den minste og raskeste jobben. Det som tar tid er alle kanter og sømmer som skal legges nedtil og sys inntil med ørsmå sting som skal være usynlig på forsiden, men som er med å gi plagget en form og et preg som gir helt andre kvaliteter enn om det er sydd på maskin.

I motsetning til Espen sin nye kjortel er denne laget helt enkelt med splitt i sidene, men med samme halsåpning. Kjortelen har ikke kantbånd eller annen pynt. Vikingskjortelen skal inngå i Hordamuseets base av klær som brukes til å kle opp sine ansatte og medhjelpere på det store kommende arrangement, Jernalder- og mellomalderdagen 4. mai.

Spring is upon us and Easter holiday providing a break from the office and work, and with the lovely weather this year, it was incredibly nice to be able to produce the necessary clothes while enjoying the spring sun. Lena began on a viking tunic immediately after Oline’s folk costume was finished. She thought the tunic should be fast to make, but as always it is easy to forget the many meters of seam on the inside of the garment – sewing the pieces together is the smallest and fastest job. What takes time is all seems which is to be sewn with tiny stitches that will be invisible on the front, but that is giving the garment a form and character that give very different qualities than if is sewn on a machine.

Unlike Espen’s new kirtle, this was made ​​quite simple with slits on the sides, but with the same neckline. The tunic has no ribbons or other decorations. The new Viking tunic is to be included in Hordamuseet’s base of clothes used to dress up their staff and helpers at the big upcoming event, Iron Age and Medieval days 4th of May.