Ungene vokser og vokser, og vi må stadig lage nye historiske drakter til dem. Særlig gjelder dette jernalderbukser. Malvin pleier å få nye bukse hvert eneste år, mens Sigvald arver den gamle. Da Espen farget den nye kjortelen sin, farget vi et stykke ulltøy i ettersuppen, som var mer enn sterk nok til å gi det en karakteristisk krappfarge. Vi var ikke så veldig nøye på å holde tøyet i bevegelse (ettersom vi allerede hadde rørt rundt kjortelen i timesvis), så det ble litt skjoldete og ujevnt i fargen, men likevel helt greit til et barneplagg som snart er fullt av flekker allikevel.

På tirsdag tok Espen mål av Malvin, og gikk i gang med å klippe ut buksedeler. Vi valgte å legge til noen ekstra cm i alle retninger denne gangen, slik at buksen kanskje passer til neste år også, selv om det betyr at den blir litt romslig i år. Til tross for at det er påske, møttes den harde kjernen til håndverkstreff i Snikkarbua tirsdag kveld, og Espen kom godt i gang med buksen der. Resten av buksene ble ferdig på familiebesøk onsdag kveld, med unntak av beltehempene og snoren, som kom på plass torsdag formiddag. Buksen er basert på den enkleste Thorsbergbuksen, varianten uten remse i skrittet. Kantene er sikret med ullteppesting, delene er sydd sammen med den karakteristiske Thorsbergsømmen, og det er to rader med prikksøm omkring linning og fotåpninger.

Espen syntes det var godt å sy noe enkelt i barnestørrelse denne gangen. Vi har mange prosjekter på gang denne våren, og det er godt å kunne sette av kryss i margen ved nok et punkt. Dette tegner til å bli en svært kreativ påske.

 

The children are growing and growing, and we constantly need to make new historical costumes for them, and especially Iron pants. Malvin tend to get new pants every year, while his younger brother Sigvald keeps inheriting the old. After Espen coloured his new kirtle, we put a piece of woolen fabric in the kettle, to utilize the left over colour, which was more than strong enough to give it the characteristic red madder color. We were not very careful to keep the fabric in motion (since we had already had stirred the kirtle around for hours), so it ended up a bit patchy and uneven in the color, but still okay for a child garment that will soon be full of spots anyway.

On Tuesday Espen took Malvin’s measurements and proceeded to cut the trouser parts. We chose to add some extra cm in all directions this time, so that the pants might fit next year too, even if it means it will be a little large this year. Even though it’s Easter, we had our weekly craft gathering at Hordamuseet Tuesday night, and Espen got a good start with the pants there. The rest of the pants were finished on a family visit on Wednesday night, with the exception of the belt loop and the rope that was in place Thursday morning. The trousers are based on the simplest Thorsberg trousers, without a strip in the crotch. The edges are secured by blanket stitches, the parts are sewn together with the characteristic Thorsberg seam, and there are two rows of stitches around the waist and foot openings.

Espen was happy to make something simple in children’s size this time. We have many projects going on this spring, and it is nice to set a marks in the margin on the to-do-list. This promises to be a very creative Easter.