Lørdag hadde vi et ærend for Bjørgvin Handverkslag på Hordamuseet. Sammen med Stig kjøpte vi inn materialer til lagets neste store prosjekt: en gammeldags dreiebenk. Helt sikkert et prosjekt vi kommer tilbake til senere. Været var så flott at vi bare bestemte oss for å bli værende en stund på museumsområdet for å nyte solskinnet. Vi hadde et par småprosjekter som vi kunne drive på med.

Vi har lenge tenkt på å lage utstillingshoder til å vise frem hodeplagg i boden vår på markeder. Det er vanskelig å få inntrykk av hodeplagg som bare ligger flatt på en disk. Forrige lørdag var vi også innom museet. Da fant vi en fin, tykk kubbe, som vi hogget i to, på tvers, slik at vi kan få to utstillingshoder. Lørdag fant vi frem det ene stykket, og Espen satte seg til på steinene utenfor Snikkarbua med klubbe og stemjern. Han ble så godt som ferdig før vi vendte nesen hjemover. Kun litt finpussing gjenstår. Vi tenker at dette er en løsning som kommer til å se troverdig ut i en viking- og middelaldersammenheng.

Lena og Stig hadde ikke med seg noe håndarbeid, men fant på noe å gjøre likevel. Den laggete trebaljen som ble brukt til ølbrygging på Jernalder- og mellomalderdagen i fjor så slett ikke bra ut. De bestemte seg for å rengjøre og desinfisere den på tradisjonelt vis, med einerlog.

 

Saturday we had an errand for our handicraft group Bjørgvin Handverkslag at Hordamuseet. Together with Stig, we bought the materials for the next big project: an old-fashioned lathe. Certainly a project we will return to tell more about later. The weather was so great that we just decided to stay a while at the outdoor museum to enjoy the sunshine. We had a few small projects that we could pass the time with.

We have long thought of making exhibition heads to display headgear at historical markets. It is difficult to get an impression of headgear that just lies flat on a table. Last Saturday we also had a brief visit at the museum. Then we found a nice, thick log, which we chopped in half, crosswise, so that we can get two exhibition heads. Today Espen took out one of the pieces, and sat down on the rocks outside the carpentry shed with mallet and chisel. He was almost finished before we turned our heads back home. Only some refinements remain. We think that this is a solution that is going to look believable in a Viking and medieval context.

Lena and Stig did not bring anything to work on, but found something to do anyway. The wooden bowl we used for brewing beer at the Iron Age and medieval days last year did not look good. They decided to clean and disinfect it in the traditional manner , with juniper water.