Espen har laget og farget nok et par rundsko i helgen, og er i gang med ytterligere et par. Nå skal vi ikke gjenta oss selv, og skrive enda et innlegg om hvordan man lager rundsko og farger dem sorte, men i stedet komme med et par betraktninger om små problemer som gjerne oppstår.

Når man dynker skinn i rustvann får det altså sort farge. Det gjelder også for hendene. Bare ved å dyppe og håndtere skoene har Espen fått et svart fargeskjær på fingertuppene. Det hadde sikkert vært en god idé å bruke hansker, men det gjør han altså ikke. Fargen går jo vekk etter et par-tre dager allikevel… De som ønsker å farge på denne måten er i alle fall advart om denne ulempen ved metoden. Hvis man skal i et pent selskap en av de neste par-tre dagene kan det være lurt å passe på.

Noen typer skinn reagerer gjerne litt ulikt på rustbadet. Det gjelder sikkert hender også, men nå er vi tilbake igjen til skoene. Spennelæret på rundskoene ble laget i litt tynnere hud, slik man gjerne gjorde. Denne huden har imidlertid blitt grålig i stedet for svart, slik at det blir en klar fargeforskjell. Sannsynligvis har dette noe med forskjeller i garvingen å gjøre. Vi får ganske enkelt ta lærdom av dette, og se på fargeforskjellen som en litt morsom effekt. Begge skoene ble i det minste like.

Espen has made ​​and coloured another pair of moccasins this weekend, and have started yet another pair. We will not repeat ourselves, and write another post about how to make this kind of shoes and how to colour them black, but instead offer a few observations about minor problems which could arise during the process.

When skin is dipped in rust water, it turns black. This also applies for the hands. Just by soaking and handling the shoes, Espen got a black tinge on his fingertips. It would certainly bee a good idea to wear gloves, but he never does. The color goes the way after two or three days anyway… Those wishing to colour in this way may at least consider themselves warned about this drawback of the method. If you are going for a date or attending a banquet one of the next two or three days, you may want to avoid black stains on your hands.

Some types of skin react differently to rusty water. It probably applies to hands too, but now we are back again at the shoes. We made the wrist straps out ​​of slightly thinner skin, as often was the case. The skin on the straps, however, has turned grey in stead of black, so that there is a clear colour difference. Probably this has something to do with differences in the tanning process. We can simply take a lesson from this and look at the colour difference as a funny effect. At least both shoes turned out to be equal.