Da er vi i gang med et nytt år, forhåpentligvis med mye håndverk og håndarbeid. Som vanlig vil nok mesteparten av det vi lager vil bli styrt av årets gang, og særlig av museumsarrangementene, men nå er det vinter og litt større valgfrihet.

Espen har gjort en siste finpuss på reimstøvlene fra Bryggen: en liten trekant nederst i frontåpningen, slik at støvlene blir tette. Originalen har sømhull her, selv om denne delen ikke er bevart. Det er også sømhull omkring kantene på støvelskaftet på originalen, som viser at de har vært kantet. Sist gang Espen laget slike støvler hadde han ikke tid til ekstraarbeidet dette medførte, men på denne versjonen er de tilstede. Til sist et godt lag med lærfett, både på inn- og utside, slik at støvlene tåler vann, men det gir også en nydelig glød. Alt i alt gikk det noen timer ekstra, men det ble da også riktig lekkert. Støvlene er i kvinnestørrelse, ca 39, men det beror på hvor tykke sokker eller hoser man bruker.

Espen er også akkurat ferdig med to par lave reimsko av en type som var svært vanlig både i vikingtiden og tidlig i middelalderen. Han har laget ganske mange slike de siste årene. De sitter svært godt på foten til tross for at de er veldig lave, og er lette å trakke ut og inn av. Inspirert av alt regnet de siste ukene, og nylige påminnelser om hvordan det er å gå med klissvåte vikingsko, er de satt inn med så mye lærfett at det knapt er plass til vann. De er omtrentlig str. 38-39 og 40-41.

A new year has emerged, hopefully with lots of crafts and needlework. As usual, most of what we produce will probably be influenced by the museum events in the high season, but now it’s winter and we have a little more choice regarding what to make.

Espen has made some finishing touches on the strap boots from Bryggen in Bergen: a small triangle is inserted at the front opening, so that the boots are more closed. The original has seam holes here, although the actual piece of leather is not preserved. The original boot also have seam around the edges of the boot shaft, showing that they have been edged. Last time Espen made ​​this boot type, he had no time for the extra work this entailed, but in the present version he has made amends. Finally som grease, both inside and outside, so that the boots can withstand water, but it also gives a lovely glow. All in all a few hours extra work, but the result is really nice. The boots fits a woman , about size 39, depending on how thick socks or stockings she uses.

Espen has also just finished two pairs of low shoes of a type very common both in the Viking Age and Early Medieval Times. He has made ​​quite a few such shoes the recent years. They sit very well on foot despite the fact that they are very low, and can easily be pulled on and off the foot. Inspired by all the heavy rain in the recent weeks, and newly being reminded of how it to wear soaking wet Viking shoes, he has greased the leather so much that there is hardly room for any water. They are approximately sizes 38-39 and 40-41.