2014 nærmer seg, og da tenker man litt på hva man ikke fikk fullført i løpet av året som gikk. Vi prøver så godt vi kan å ikke ha ufullendte arbeid liggende, men iblant blir ting likevel utsatt og lagt til side. Nå i romjulen har Espen funnet frem emnene til et par 11-1200-talls reimstøvler han begynte på i forbindelse med åpningen av skoutstillingen på Bryggens Museum. Det gjenstod i grunnen bare å sy sammen overlær og såler, samt skjære og feste hemper og lisser, og tok ikke lange tiden. Et par såleemner, som har lagt siden Bjørgvin Marknad, har fått en omgang med sylen, og skal få overlær i løpet av jule- og nyttårsferien. Vi får satse på at skoproduksjonen kommer skikkelig i gang igjen etter dette.

Espen har dessuten fått en del tid til nålebinding innimellom juleforberedelser og -selskap. Så langt har det blitt fire par med votter, deriblant to par laget av garnet vi farget like før julen satte inn. Her gjaldt det også å komme i gang før garnet havnet i en eller annen kasse, korg eller pose og for så å gå i glemmeboken. Vi har etter hvert så mye garn at vi begynner å miste oversikten.

Lena er i gang med å videreforedle årets julegave til Oline. Hun fikk mønster og råmateriale til bringeduk, som hun skal bruke på konfirmasjonen i april. Hovedmønsteret er en stor åttebladsrose, med noen mindre omkring. Oline har byttet litt rundt på fargene i forhold til originalen, slik at det passer med hennes egen smak. Det blir noen dager med korssting i tiden som kommer, men det går fremover.

With 2014 coming up, it is natural to think of items we didn´t finish this year. We try our best not to have unfinished work lying about. Sometimes however things are postponed and set aside for one reason or another. Yesterday Espen rediscovered a pair of 11-1200 century strap boots he began working on in connection with the opening of the shoe exhibition at Bryggens Museum. All that remained was to sew the uppers onto the soles, as well as cutting and attaching loops and laces. A pair of soles that was cut for demonstration at Bjørgvin Market, finally got worked with the awl, and will probably get a pair of matching uppers during the holidays. We’ll hope that this will kick start Espen´s shoe production for next year.

Espen has also found some time for needlebinding in between Christmas preparations and gatherings. So far he has made four pairs of mittens, including two pairs made ​​of the yarn we dyed just before Christmas. It was crucial to get started on this before the yarn ended up in some box, basket or bag and then into oblivion. We have hoarded so much yarn that it is becoming difficult to get an overview.

Lena has started to process this year’s Christmas gift for Oline. Oline got pattern and raw material for a new breast piece for her folk costume, which she will use for her confirmation in April. The main pattern is a large eight-petalled rose, with some smaller ones surrounding it. Oline has chosen different colors than the original, so that it fits with her ​​own taste. Lena will for sure be spending a lot of hours making cross stitches in the time to come, but the embroidery will slowly emerge, and will hopefully be finished in good time before spring.