Søndag 8. desember arrangerer Hordamuseet førjulsdagVi lager stort sett alltid noe til arrangementene vi deltar på, enten det er til oss selv eller andre, og til julearrangement lager vi selvsagt julegreier. Fortidsfamilien har lenge hatt nålebundne nisseluer, men nå begynner de også å bli en del av arbeidsantrekket til de andre som deltar på arrangementet. I år har vi fått laget tre nye luer, medregnet den Espen skal ha ferdig nå i kveld. Julenissen, som er en stor og ruvende person på mange måter, trenger selvfølgelig en ekstra stor lue. Dessuten ønsket han seg et par fine, varme votter. Det er bare rett og rimelig at julenissen får oppfylt sine ønsker, og hvem tør vel egentlig skuffe ham? Et løst og luftig garn, som tover godt, måtte vel være tingen? Først laget Espen et par ekstra store votter, men etter toving var de knapt nok passelig til nissemor. Neste par ut var skikkelig digre, men selv disse ble for trange for nissen etter toving. Espen mistet ikke motet av den grunn, ei heller satset han på et bedre garn, men laget et par enorme votter, store nok til å bruke som lue for en normal voksen. Etter toving er de betydelig mindre, men fremdeles svære, forhåpentligvis akkurat passe til nissens digre arbeidsnever. 

Next sunday it is time for Hordamuseet’s annual Christmas event. As allways we make new equipment for the events we participate on, either for us selves or others, and now we are of course making Chrismas stuff. The Past Time Family has had long, red needlebound caps for a long time, but now they also has become part of the work attire of many of the others attending the event. This year we have made ​​three new caps, including the one Espen hope to finish this evening. Santa Claus, which is a large and impressive person in many ways, of course need an extra large hat. Moreover, he wanted a couple of nice, warm mittens. It is only fair that Santa gets fulfilled his wishes, and who would dare to disappoint him? A loose and fluffy yarn that felts well, may well be the thing, Espen wondered ? First he made ​​a couple of extra large mittens, but after felting they were barely big enough for Santa’s wife. The next pair was really huge, but even these were too small for Santa after felting. Espen was not discouraged for that reason, neither did he realize that he could have saved a lot of work using a a better yarn, but made a couple of huge mittens, big enough to use as a hat for a normal adult. After felting, they are significantly smaller, but by all means still huge, hopefully just right for Santa’s hands.