Fredag 1. november arrangerte NRK nasjonal strikkekveld. Espen var med for å vise forløperen nålebinding, samt uttale seg om tidlig strikkehistorie i Norge. Naturligvis har han måttet nålebinde en del for å komme i gjenge før sendingen. Det er derfor ikke så rart at det har gått mye i nålebinding i det siste. I tillegg har det blitt en del reising med jobben seinhøstes, med fly og buss, som er perfekt for nålebinding. Museumsbutikkene våre trenger dessuten påfyll av votter før julestria og vinterkulden. Det er med andre ord ikke lett å følge sine egne selvpålagte begrensninger med nål og garn.

Her kan man se opptak av innslaget / link to Espen´s tv-performance

Friday november 1st Norwegian national tv (NRK) arranged National knitting evening, a whole evening and night of knitting and related themes (The latest few years we hav had some very popular  socalled «slow tv » broadcasts in  Norway). Espen was asked to demonstrate needlebinding, which is commonly believed to be the forerunner of knitting, and to talk about early knitwear and knitting i Norway. Because of this, Espen has been doing a lot of needlebinding lately. Espen has also travelled a lot this autumn, with plane and bus, which are perfect for needlebinding. In addition the museum shops need a larger storage of mittens before Christmass shopping and the winter cold sets in.