Nå er høsten over oss for alvor. Kystsogevekene er avsluttet, Bergenhusdagene er tilbakelagt, og Espen er ferdig med formidlingsturnéen i Midthordland. Nå kan vi endelig puste ut litt, ta et overblikk, og komme i gang med nye prosjekter. Høsten er nullpunktet i håndarbeidssesongen, når arrangementer og andre begivenheter ikke lenger styrer hva vi skal lage og når vi skal ha det ferdig.

For å ikke gå helt fra vettet begynte Espen (ikke uventet) å nålebinde igjen for noen dager siden, bare for å ha noe mellom hendene i små ledige stunder. Nå gjenstår det å se om han klarer å begrense garn- og nålbruken til fordel for andre prosjekt. Nylig fikk han en beskjed som tyder på at det blir litt mer nålebinding enn tidligere antatt en tid fremover, men dette må vi nesten få komme tilbake til. Han er nettopp ferdig med to par votter i tynt spelsaugarn, og har kommet godt i gang med et tredje, så det er grunn til å være bekymret. Lena har også plukket opp nål og garn, og er i gang med en lue.

Siden vi skal på høstferie i havgapet, på Bulandet i Ytre Sunnfjord måtte vi ha et litt større prosjekt, og plutselig i gang med en ny ullserk til Lena. Denne har i grunnen tronet øverst på listen over det som skal lages etter en våt og kald opplevelse i linserk i sommer. Lena kjøpte et fint, rutete ullstoff til nettopp dette formålet på seinsommerens vikingmarked på Herdla.

Vikingtids- og middelaldersko i flere ulike modeller skal prioriteres ut over høsten og vinteren, slik at vi ikke går tom før markedene er i gang. Sannsynligvis blir det noen jernaldersko også, helst noen nye varianter. En ny jernalderbukse står på ønskelisten til Espen, kanskje en kjortel også, om tiden strekker til. Belter, vesker, punger og slirer fra ulike perioder blir det forhåpentligvis også noen av.

Dessuten kan det jo hende at vi får noen helt andre idéer eller innspill utenfra som sporer oss totalt av. Det har hendt før…

Now autumn is upon us. The  Coastal Saga Weeks are well over, The Bergenshus days are behind us, and has Espen finished his archaeology tour in the district. Now we can finally breathe a little and get started with new projects. Autumn is the turning point in the needlework and handicraft season, when events and other large happenings no longer dictate what to make and when to have it done.

In order not to go completely insane Espen (not unexpectedly) began needlebinding (nålbinding) again a few days ago, just to have something in his hands in small spare time. Now it remains to see if he can limit his use of yarn and needle in favor of other projects. Recently he received a message indicating that there will be a little more needlebinding than previously thought, but we have to come back to this later. He has just finished two pairs of mittens in thin yarn, and is almost done with his third pair, so there is reason to be concerned. Lena has also picked up needle and yarn, and has started with a hat.

Since we are leaving on a fall vacation to Bulandet, a fishing village far west in Sunnfjord, we had to start a slightly larger project. Lena is getting a new woolen underdress. This has been on her list since a wet and cold experience in a linen dress underdress this summer. Lena bought a nice, thin fabric for this purpose at the Viking market at Herdla.

Viking and Medieval shoes in several models will be given priority during the autumn and winter. Probably there will also be some Iron Age shoes, preferably some new varieties. Espen has a new pair of  Iron Age pants on his wishlist, maybe a new tunic too, if time permits. Hopefully also some belts, bags, pouches and scabbards from different periods.

It is also very likely that we will run off track due to some new ideas or input from others. It has happened before …