Espen klarer ikke å holde seg unna håndarbeid i ukesvis. Derfor må han ha med seg noe å jobbe med på sommerferie. I år var vi på biltur til Danmark. Vi ble raskt klar over at det ikke var plass til større prosjekter, så han begrenset seg til å ta med emner til middelaldersko (i stedet for den sedvanlige nålebindingen). Det fungerte faktisk riktig bra. Selvsagt er det grenser for hvor mye man får gjort på bil- og telttur.  Det er helst kveldene man kan bruke til håndarbeid, og det er en tendens til at kveldene blir ganske korte når man hele tiden er på farten og opplevelsene står i kø på dagtid. Det var også vanskelig å holde på etter at det ble mørkt, siden vi ikke hadde elektrisk lys med oss, kun et par solcellelamper. Espen skjønte fort at det var lettere å jobbe med lyst skinn og lys tråd enn mørkt skinn og svart tråd. Han fikk sydd sammen tre av fire par han hadde med seg, og det resterende paret ble sydd sammen helgen etter at vi kom hjem. Den gjenstående jobben – kanting og lisser – har på grunn av andre prosjekter gått over litt lengre tid. Lena har hatt siste hånd på verket, med brune, slindrete ullisser. Nå er skoene ferdige: fire par 1200-talls sko med sidesnøring og rand, ca str. 37 og 38.

It is impossible for Espen to stay away from handicraft for weeks. Therefore, he had to bring along something to work with on summer vacation. This year we went on a road trip to Denmark. While packing, we quickly realized that we had to little space for larger projects, so Espen decided to bring along Medieval shoes to work on (instead of the usual nalbinding). It actually worked out really well. Obviously there are limits to how much you get done on a camping trip with tent. When one is constantly on the move at daytime, visiting attractions and driving here and there, the evenings tended to be short. After dark, it was difficult to work, as we only had a couple of small solar lamps. However, Espen managed to stitch together three of the four pairs he brought with him, and the remaining pair was sewn together the weekend after we got home. The remaining job – edging and laces – have taken a little longer, not because it is difficult or time consuming, but because we had some other projects that needed our attention. Lena added the finishing touch, with braided woolen laces. Now the shoes are finished: four pairs of 13th Century shoes with side lacing and rim, about size 37 and 38.