Espen har sommerferie. Da tenker vel alle at han akter å bruke mesteparten av tiden på håndarbeid. Å, neida. Det er mye annet som skal gjøres også. Oppgaver som har med nåtiden å gjøre til og med. Denne uken har han planer om å male deler av huset og gjerdene utenfor. Problemet er bare at regnet har øst ned mesteparten av dagen. Mens han ventet på at regnet skulle gi seg, fant han like godt frem skinn, tråd og nål for å lage middelaldersko. Nåvel, man har da gjort et forsøk. I morgen er det en ny dag…

Espen has started his summer vacation. Most likely people will rush to the conclusion that he intends to spend most of the holliday crafting. Oh, nah. There is much more to be done, even tasks that have to do with the present time. This week he plans to paint parts of the house and fences outside. The problem is that the rain has been pouring down most of the day. While waiting for the rain to stop, he reached for leather, thread and needle to make some Medieval shoes. Oh well, he had good intentions. Tomorrow is another day. Maybe the sun will shine…