Det har gått slag i slag for tiden, med produksjon av sko, småplagg og stæsj til Bjørgvin Marknad, noe for salg og noe til oss selv. Vi skulle jo gjerne ha fordelt arbeidet litt gjennom året, slik at vi hadde unngått skippertakene, men det er så mye annet fra andre perioder og til andre anledninger som skal tilvirkes til ulike tider, og så skal man jo også leve litt i den moderne verden. Bjørgvin Marknad er jo også bare en liten del av det vi er med på, selv om det er blant de absolutte høydepunktene. Forøvrig er det i grunnen litt greit å jobbe litt under press, for man får utrettet litt mer da, og man er veldig i modus når markedet begynner.

Espen har benyttet enhver ledig tid til å lage noe, først og fremst sko. Han er etter hvert så vant til å ha håndarbeid mellom fingrene at han nesten ikke kan sitte i ro og slappe av uten. Lena er visst i ferd med å pådra seg denne lidelsen hun også…

I år blir det større variasjon i skomodeller enn tidligere, og flere middelaldersko, men ikke så bredt spekter som vi skulle ønsket, og heller ikke så mange størrelser. Vi trodde vi hadde litt få nålebundne ting denne gangen, men det var før vi kikket i kassene våre. Det er vanskelig å få oversikt over ting som blir til litt etterhvert og innimellom annet. Vi tror faktisk vi er godt dekket på den fronten. Ellers kommer Lenas hodelin, noen vesker og punger, armbeskyttere mm.

I morgen kl. 15:00 går startskuddet for Bjørvin Marknad. Vi ser frem til en helg i vikingtiden i vikinglag med andre viking- og middelalderfolk. Vi ser frem til å treffe interssert publikum vi kan fortelle og formidle til. Vi ser frem til å oppleve en god stemning blant vikingentusiaster, og å være med å skape gode opplevelser til publikum som kommer til markedet. Vi ser også frem til litt leirliv og bål, musikk og felleskap.

Vi er klare for vår tidsreise til vikingtiden!

It’s been a busy time, with production of shoes and small items for Bjørgvin Market, some for sale and some for ourselves. In an ideal world we would have spread the production over the whole year, but we are involved in so many different projects and historical periods. We also need to spend a little time in the present.

Espen has used most of his spare time to create stuff, mainly shoes. He’s become so used to having something between fingers that he almost can´t sit still and relax without. Lena is also about to incur this suffering…

This year there will be greater variation in shoe types than before, but not so many as we would have liked, nor as many sizes. We thought we had to few nålbinding things this time, but that was before we looked in our storage. We actually think we are well covered on that front. Otherwise we have Lena´s linen caps, some purses and pouches, arm protectors etc.

Tomorrow at. 3:00 p.m. sees the start of Bjørvin Market. We look forward to a weekend in the Viking Age thogether with other Viking and medieval people. We look forward to meeting audiences who are interested and we can tell and communicate to. We look forward to experiencing a good atmosphere among Vikings enthusiasts and to be part of creating positive experiences to the audience that comes to market. We also look forward to some camp life and fire, music and fellowship.

We are ready for our journey through time to the Viking Age!