I pinsen har vi brukt mye tid på håndarbeid ved fiskedammen vår. Vikingtid og middelalder møter zen. Dette er vår måte måte å koble maksimalt av på. Lørdag kveld ble det utendørs MGP-finale (P3-morgen-versjonen) med nål, tråd, skinn og lin attåt, samt litt mimosa i høye stetteglass. Lena har mer på samvittigheten enn hodelinene. Hun har også laget flere skinnpunger, store nok til å romme smarttelefoner. Espen har i hovedsak produsert sko, alt fra enkle vikingtidsmodeller til mer avanserte middelaldervarianter. Ahh, livet er herlig. Måtte det bli flere slike dager og kvelder som dem vi har hatt denne flotte langhelgen.

In Pentecost we spent a lot of time crafting by our fish pond. Viking and Medieval meets zen. This is our way to relax. Saturday night was spent in the garden with the ESC-final (P3 morning edition) with needle, thread, leather and linen, and some mimosa in glasses with stems. Lena has made more than the caps. She also made ​​several leather pouches, big enough to hold smart phones. Espen has mainly produced shoes, ranging from simple Viking models to more sophisticated Medieval varieties. Ahh, life is wonderful. May there be more such days and evenings like those we’ve had this great long weekend.