I år har pinsen gitt oss mange fridager akkurat da vi trengte det. Det er mye som skal på plass før Bjørgvin Marknad, og som vanlig rekker vi minst halvparten av det… Lena har lenge ønsket å lage et nytt hodeplagg til vikingdrakten. Hetteformede hodelin er er kjent både fra York, Lincoln og Dublin, de to første av silke og det siste av ull. Lin er et svært forgjengelig materiale, men det får være lov å anta at man også brukte det. Lena har laget et par hodelin nå i pinsen, og tenker å lage flere frem mot markedet. Hun har brukt lin fordi vi ikke har silke for hånden, men om noen har silke til salgs på Bjørgvin Marknad skal det vel bli noen i riktig pent tøy etter hvert også. For å kompensere for mangelen på det kostbare tøyet fra Østen, har Lena laget en pyntesøm av silketråd rundt kantene. Knytesnorene er slindret med silketråder i samme farge som pyntesømmene.

This year Pentecost has given us many days off just when we needed it. There is much to be made before Bjørgvin Market, and as usual we reach at least half of it … Lena has long wanted to sew a new headgear to her Viking costume. Hood shaped caps for women are known both from York, Lincoln and Dublin, the first two of silk and the last of wool. Linen is a very perishable material, but we assume that they also used it. Lena has made ​​a couple caps and are planning to make more for the market. She used linen because we don’t have silk.  To compensate for the lack of the expensive textile from the East, Lena has made ​​a decorative stitch of silk thread around the edges. Tie cords are finger woven with silk threads in the same color as the decorative seams.