Nå er vi ferdig med jernalderen, og det er på tide å se frem mot neste tidsreise. 31. mai-2. juni skal vi delta på vikingtids-og middelaldermarkedet Bjørgvin Marknad, som finner sted på Hordamuseet. Selv om dette er Espens arbeidsplass, har markedet egne arrangører, og Espen er derfor ikke mer enn en vanlig deltager. Det betyr selvsagt ikke at vi ligger på latsiden når det gjelder verken forberedelser eller gjennomføring, men det er godt å slippe å ha et større ansvar i forbindelse med arrangementet. Vi skal bare være Fortidsfamilien i og rundt handelsteltet vårt, selge selvlagde varer,  drive med håndverk og håndarbeid, prate med publikum, handle stort og smått til nye prosjekter og være sosiale med andre vikingtids- og middelalderentusiaster.

I helgen fikk Espen for alvor kommet i gang med skoproduksjon til markedet. Først ut var et par lave remsko fra 1000-tallet,  laget i smidig geiteskinn, med pyntesøm av silketråd fremme på overlæret.  Espen har også liggende et tilsvarende par, laget i vinter, som også vil bli å finne på salgsdisken vår. Vi vil satse på å lage flere ulike modeller fra forskjellige tider, slik at det blir et større utvalg, selv om vi ikke kan garantere noe for enhver smak. Flere par er allerede underveis.

The Iron Age is now behind us, and we are preparing for a new time travel. May 31st-June 2nd we will participate on Bjørgvin Marknad, a Viking Age and Medieval Market at Hordamuseet in Bergen. Allthoug this is Espen´s workplace, the market is organized by a group of volunteers, and Espen is therefore no more than an ordinary participant. It’s good for him not to have a larger responsibility in connection with the event. We will only be «The Past Time Family», situated in and around our tent, selling self-made items, doing crafts and needlework, chatting with the audience, buy a lot of stuff for new projects and socialize with other Viking Age and Medieval enthusiasts.

This weekend Espen started to make more shoes for the market. First up was a couple of low shoes from around 1000 AD, made in goat leather, with decorative stitches of silk thread on the front. Espen also have a similar pair i stock, made during the winter. We will focus on making various models from different times, so that there will be a larger range, although we can not guarantee something for every taste. More shoes are already in progress.