Ungene vokser fort, og det trengs ofte nye klær. Heldigvis har vi to gutter, slik at yngstemann kan arve fra eldste. I år kunne verken Sigvald eller Malvin bruke klærne fra i fjor, men Sigvald gikk galant inn i Malvins avlagte. Malvin må derimot ha helt nytt sett, fra innerst til ytterst.

Espen tar som vanlig seg av det virkelige håndarbeidet, han syr en ullkjortel helt og holdent for hånd. Vi har funnet frem et fint rødlig og sandfarget ullstoff med fiskebeinsturktur. Vi har brettet stoffet slik at kjortelen får bare én sidesøm, slik man kjenner det fra jernalderkjortelen som nylig ble funnet i høyfjellet.

Vi skal også lage en ny bukse i ulltøy som ble farget i forbindelse med jernalderdagen i fjor. Det blir en enkel  Thorsbergbukse som den han har hatt tidligere.

Malvin har litt problem med at ull klør, og dette tenkte vi å løse med å lage en linkjortel til å ha under. Det gjør det jo også litt varmere denne kalde våren. Linkjortelen ble Lena sin oppgave, og det var raskt gjort med nyinnkjøpt symaskin til rette sømmer, og håndsøm til alle synlige sømmer.

The kids are growing fast, and often need new clothes. Fortunately, we have two boys so that the younger man can inherit from the older. Malvin must have a brand new set.

Espen sews a wool tunic entirely by hand. We have found a nice reddish and sandy colored wool with herringbone sturktur. We have folded the fabric so that the robe has only one side seam, as known from the iron age tunic that was recently found in the norwegian mountains.

We will also make a new pair of trousers in wool that was dyed in connection with the Iron Age day last year. This will be a simple Thorsberg trousers like the ones he had before.

Malvin has an issue with wool iching, and this we resolve by making a linen under tunic. This will make it a bit warmer in this cold spring. The linen tunic was Lena’s job, and it was quickly made with newly acquired sewing machine for straight seams, but all visible seams were stiched by hand.