Espen er nå ferdig med begge hetteslagene, noe som måtte markeres med en real bjørneklem. For nye lesere kan vi fortelle at det var slik man kledte seg mot kulden i Skandinavia på 2-300-tallet f.Kr. Selv med en ermeløs tunika eller peploskjole holder man varmen i denne kreasjonen. Hetteslagene er basert på et funn fra Krogens Mølle Mose i Danmark, et av mange myrlik fra en dunkel fortid. På sett og vis er hetteslaget unikt, men om en ser bort fra hetten er det ikke så ulikt de andre danske skinnslagene. Lignende hetter er kjent fra statuetter og avbildninger fra keltisk og romersk område.

Espen has finished his second Iron Age hooded cape. This occasion calls for a real bear hug. For new readers, we can tell this was Scandinavian winter fashion in the 3rd and 4th Century BC. In this creation one can stay warm, even with only a sleeveless tunic or peplos dress underneath. The capes are based on the bog body find from Krogens Mølle in Denmark. This is the only known Iron Age skin cape with a hood, which makes it unike, but apart from that, the pattern is quite similar to many other skin capes. Similar capes are known from statuettes and depictions from the Celtic and Roman area.