I år ble det ikke noe lengre fortidsopphold på oss i sommerferien. I stedet dro vi på sykkeltur i Nord-Jylland. Vi klarte selvsagt ikke å holde oss helt i nåtiden. Danmark byr på alt for mange forhistoriske og historiske fristelser til å holde seg i skinnet. Gravhaugene på åskammene er det rikelig av, og hvert eneste lille egns- eller bymuseum har utstilt interessante oldsaker. Likevel er det selvsagt begrenset hva man rekker innom når man kommer seg frem ved hjelp av pedaler, og man skal jo også ha med seg andre opplevelser. Vi har tenkt å servere en liten håndfull med poster fra turen i tiden fremover, innimellom det andre vi blogger om.

Ingen Danmarkstur er tilfredsstillende uten å kravle inn i gravkammeret i en dysse eller jettestue, og selvsagt kan vi krysse av for dette denne gangen også. Blakshøj ligger like ved landsbyen Gærum, en snau mil vest for Frederikshavn, og er faktisk den eneste bevarte jettestuen i hele Vendsyssel! På 17-1800-tallet ble mange gravkamre ødelagt fordi stein var en knapp ressurs i Danmark. Til gjengjeld er Blakshøj både ruvende og godt bevart. Den er i overkant av 4 m høy og 25 m i tverrmål, og gravkammeret er ca 8 m langt. Den skriver seg fra tiden like før 3000 f.Kr. I gravkammeret ble det ikke funnet mer enn tre flintmeisler og en flintkniv under utgravningen i 1882. Man fant også en sekundærgrav fra slutten av eldre bronsealder.

En rask begrepsavklaring for dem som ikke er kjent med denne typen fortidsminner: En jettestue er en megalittgrav (en grav av store stein) fra traktbegerkulturen, den første jordbrukskulturen i Danmark. En jettestue har et gravkammer bestående av digre stein, ofte med tørrmur i mellomrommene, med enorme overliggende stein som tak, og omsluttet av en jordhaug. De har vært bygd i tusentall, en enorm logistisk og teknologisk utfordring for et steinaldersamfunn. Jettestuene avløste en annen, enklere megalitgravtype – dyssene – omkring 3200 f.Kr. Megalittgravene har vært kollektive gravsteder, og i enkelte tilfeller har man funnet skjelettdeler fra over hundre individer i ett og samme gravkammer. Både dysser og jettestuer er også vanlige i flere andre europeiske land.