Espen har etter hvert laget så mange hudsko av bronsealdertypen at Hordamuseet at det neppe blir nødvendig med så mange nye til søndagens arrangement, kun et par eller to eller tre… De gamle skoene skal imidlertid smøres, slik at folk ikke blir så våte på beina, og for å sikre at de varer en stund til. Mange av dem begynner etter hvert å få en fin patina etter lang tids bruk.

De fleste skoene er basert på den 3400 år gamle bronsealderskoen som smeltet frem fra Kvitingskjølen i Oppland i 2006, men det er også et par laget etter skoen fra Leksvik i Nord-Trøndelag, datert til tidlig jernalder, og svært lik på Kvitingskjølskoen, bare litt høyere. Det må dessuten bemerkes at verdens eldste sko, fra Armenia, ca 5500 år gammel, også er til forveksling lik Kvitingskjølskoen. Skorester fra eikekistegravene i Danmark stammer også fra sko av av denne type. De originale steinalder- og bronsealderskoene var imidlertid i råhud, gjerne med hårene på, men det passer ikke til sporadisk bruk på museum.

To hauger med nysmurte hudsko, 15 par i ulike størrelser.