I dag kom det en liten, polstret konvolutt i posten. Avsender var Ørjan Engedal, en arkeolog som har spesialisert seg på å lage kopier av forhistoriske bronsegjenstander. På hjemmesidene hans, Nordisk bronsereplika, bronsereplika.no, er det et godt utvalg av våpen, redskaper, draktutstyr og smykker, mest fra bronsealderen, men også fra jernalderen.  Ørjan tar dessuten spesialbestillinger, som f.eks. innholdet i denne konvolutten: tre kraftige nåler, med form nesten som digre spikre.

Tre nåler eller snarere låsepinner til "glidelås"

Nålene er kopier etter et gravfunn fra Hvidegården i Danmark, fra slutten av eldre bronsealder. Dette er ikke en av de berømte eikekistegravene, men en branngrav som har vært omtrent like rikt utstyrt. Det mest spesielle med dette funnet er at det er bevart flere skinn- og lærgjenstander, som i regelen mangler i eikekistegravene. Her er bl.a. et belte, sverdslire med skinntrekk, flere små knivslirer og en beltetaske.

Beltetasken fra Hvidegården er lukket med en bronsenål, som er tredd gjennom to rader med overlappende hemper, omtrent som en glidelås. Det er funnet en tilsvarende taske fra Garderhøj. Patenten er også kjent fra eldre jernalder, ikke minst på vesken fra Vesterris, som er omtalt i et par tidligere poster her i bloggen:  19.04.2010 og 21.04.2010

Originalen med isittende låsepinn og rester av beltet i hempene. Tuppen er brukket, men den tilsvarende låsepinnen fra Garderhøj er spiss.

Det er altså bronsealdertasker med låsepinn av bronse på gang i fortidsfamiliehjemmet, og vi kommer forhåpentligvis snart tilbake med en ny post om temaet.

Mer informasjon om Hvidegårdenwww.natmus.dk/sw46401.asp  (Hvis man klikker på bildet av gravhaugen får man opp tegninger av alle gjenstandene).