I Sør-Skandinavia og Nord-Tyskland er det bevart relativt mange draktdeler fra de eldste delene av jernalderen. De fleste er myrfunn, fra de såkalte myrlikene, som trolig er menneskeoffer. Det er funnet plagg i både tekstil og skinn. Hyppigst forekommende er de såkalte skinnslagene, kjent i flere titalls eksemplarer. Dette er store kapper av sauepels, sydd sammen av mengder av små skinnstykker for å få god passform. Skinnslagene må nok først og fremst forstås som hverdagsplagg til kalde og våte dager. De ble båret av både menn og kvinner.

Espen har tidligere sydd to slike skinnslag, laget etter et funn fra Sørgårds Mose i Danmark. Vi hadde med oss begge skinnslagene da vi var fortidsfamilie på Jernaldergården Ullandhaug i juli. Særlig Oline visste å gjøre seg nytte av de gode, varme plaggene på de kjølige kveldene. Espen fikk i oppdrag å lage et skinnslag til Arkeologisk Museum i Stavanger, til bruk på Ullandhaug. I høst mottok vi en pakke med fem nydelige villsaupelser.

Denne siste uken før jul har Espen hatt ferie, i alle fall fra den ordinære jobben. Det har gått med ikke rent få timer på å klippe opp fellene, for deretter å sy dem sammen igjen. Nå er Espens tredje skinnfell ferdig, og klar til å sendes til Stavanger. Vi håper at den faller i smak.