Helgen 8.-9. oktober arrangerte Bjørgvin Handverkslag keramikkurs ved keramiker Lisbeth Andresen, og Espen deltok selvsagt.  Vi fikk innføring i pølseteknikk, og alle fikk laget opptil flere leirkar.

Espen satset på enkle former og stort format. Lena hadde insistert på at karene måtte være store nok til å romme mat til hele familien, og man gjør som man blir fortalt. Karene er av den enkle, vaseformete typen, som var i bruk alt i bronsealder og førromersk jernalder. Det er bra å være forberedt på en eventuell tidsreise til disse periodene.

Til helgen, 15. og 16. oktober, blir det brenning. Det blir spennende å se a) om karene er tørre nok og b) om de klarer seg gjennom brenningen.

Lisbeths nettside: potterogfiller.com/