I morgen skal vi farge Malvins nye folkevandringstidskjortel. Vi satser på krapprød, selv om dette var en kostbar farge i jernalderen, som måtte importeres fra Sør-Europa. Fargen passer godt til den fine diamantkyperen kjortelen er sydd av. Noen hverdagskjortel er det bestemt ikke. Vi håper at Malvin farer fint med den (neppe!).

Kjortelen veier nesten 300 g. Vi trenger like mye krapprot, for å få til den karakteristiske skarpe orangerøde fargen. Krappen skal ligge i bløyt over natten.

Man beiset ikke med alun og vinstein i jernalderen, men det gjør vi, henholdsvis 60 og 30 g. Plagget skal ligge 60 min i beisemiddelet ved en temperatur på ca 80 grader.

Vi har dessuten bestemt oss for å etterfarge guttenes gule Thorsbergbukser i restene av fargebadet, og beiser derfor disse også.

Farging av både garn og tøy har vi gjort flere ganger før, men i morgen skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før, nemlig å varme opp fargebadet ved hjelp av kokstein fra et bål. Da trenger vi ikke en gryte, men en trebalje, som er innkjøpt til formålet. Om dette blir vellykket har vi tenkt å gjøre det på Jernalder- og mellomalderdagen på Hordamuseet og under oppholdet på Ullandhaug.

Trøyen som skal farges med krapp beises først med alun og vinstein for å få fargen til å holde
Før farging innsettes stoffet med beisemiddel. Vi tenker å farge to bukser på etterfargen og beiser alt i samme slengen