Så er det klart at Fortidsfamilen også i år tar en «langtur» til fortiden. Vi skal tilbringe en uke i folkevandringstiden (ca 400 – 575 e.Kr.). Tidsmaskinen er innstilt på Stavanger, nærmere bestemt Jernaldergården Ullandhaug, som er et rekonstruert gårdsanlegg fra folkevandringstiden. Jernaldergarden på Ullandhaug er reist på tuftene etter en gård fra folkevandringstiden, så her skal vi faktisk bo på samme grunn som gårdsfolket gjorde den gang. Det blir en spennende og spesiell opplevelse! Vi skal igjen være levende inventar og utstilling, og hjelpe til med å visualisere fortiden for besøkende på Jernaldergården. Samtidig skal vi selv bo, sove, arbeide og spise i disse husene og omgivelsene i en uke. Vi vil forsøke å trekke frem ulike håndverk og aktiviteter som er naturlige for denne tidsperioden, og vil lage mat med utgangspunkt i datidens råvarer og teknikk. Selvfølgelig vil vi også bruke drakter og klær som passer til folkevandringstiden.

Sommerens tidsreise vil nok prege våre hjemlige håndverkssysler i tiden fremover. I Sagnlandet Lejre brukte vi hovedsaklig klær og utstyr som senteret skaffet til veie til bruk under oppholdet. Nå må vi stå for dette selv. Riktig nok har vi allerede en del klær, sko og utstyr av typer som ble brukt i eldre jernalder, som vi anvender på Jernalderdagen og i skoleformidlingen på Hordamuseet, men ikke nok til en hel familie i en hel uke. Dessuten blir det en del tilpasninger. Hordamuseet vektlegger romertiden, mens vi skal noen århundrer lenger frem i tid.  Ikke at det var så dramatisk forskjell på klær og utstyr i romersk jernalder i forhold til folkevandringstid, men noen detaljer var forskjellige, ikke minst når det gjaldt utvalget av og stilen på draktutstyret. Det er færre tekstiler bevart fra folkevandringstiden, men en antar at draktene har vært nokså like dem som ble brukt i forgående tidsperiode, men en tanke mer sofistikerte, bl.a. med en forkjærlighet for hekter til å lukke splitter og åpninger i plaggene. Vi har skaffet en mengde autentisk stoff i ulike kvaliteter og vevteknikker, men den store utfordringen blir å skaffe til veie draktutstyret. Sannsynligvis må vi støpe mesteparten selv.

Se mer på www.jernaldergarden.no/ 

Jernaldergården på Ullandhaug ligger 3 km fra Stavanger sentrum