Her er en skinngryte for å lage mat i. Råmaterialet er vegetabilsk garvet skinn. Bildene viser prosessen med å klippe ut snor, flette, tre og trekke sammen gryten. Vi anslår den til å romme ca 20 liter. Planen er å koke ved å legge oppi kokstein. Vi er spente på hvordan gryten vil oppføre seg når den får væske i seg, og hvordan vi eventuelt skal henge den opp, eller bare la den stå på flatt underlag. Vi får vente til Steinalderdagen på søndag for å eksperimentere med innhold.