Et utvalg fottøy til Steinalder- og bronsealderdagen. Basert på sko fra Kvitingskjølen (eldre bronsealder) og støvel fra Leksvik (førromersk jernalder).