Espen er som nenvt i skomodus om dagen, og skal lage flere modeller til en utstilling på Bryggens Museum. Han startet lett, med to lave, sidesnørte sko av 1200-tallstype, basert på et funn fra Bryggen i Bergen. Det første paret ble vist i forrige post, mens det andre er avbildet her. Det er av samme type, bare litt større, ca. str. 38.

Nå er Espen i gang med et par lave støvler, av en type som var vanlig på 11-1200-tallet, også denne etter et funn fra Bryggen, som også kjennes fra andre europeiske byer. Det spesielle med nettopp denne varianten er at de omløpende lissene ikke går direkte gjennom snitt i støvelen, men gjennom hemper dannet av loddrette lisser, trolig fordi dette medfører mindre påkjenning for overlæret. Den ene støvelen er så godt som ferdig, og Espen er nå i gang med den andre. Støvlene tilsvarer ca str. 39-40.