Espen er godt i gang med sitt første jernalders skinnslag. Etter å ha oppskalert mønsteret, ble det klippet opp og overført til selve skinnene. Slaget skal til slutt settet sammen av 34 ! forskjellinge stykker, store og små. Han har tatt utgangspunkt i de store hoveddelene, midtpartiet, og syr dem sammen stykkevis. Disse hovestykkene skal også ha en kant eller remse av småstykker øverst, og vil da få god passform rundt hals og nakke, den skal også forlenges i nedre kant med flere stykker. Vi ser at småstykkene som sys inn klart har en innvirkning på passformen, skinnet former seg fint der et helt stykke ville blitt stivere og rettere.

Første forsøk på å lage skinnslag er i rimelig skinn, men det kan sikkert brukes likevel…

Delene som blir midtpartiet av slaget.
Dette blir midt på ryggen
Noen av firkantene som syntes unøvendige, men som tydelig har en formende funksjon.