Det begynner å nærme seg tid for oppholdet i Sagnlandet Lejre. Som Fortidsfamilie har vi før reisen fått tilsendt En nyttig håndbog til jeres ophold i fortiden! og det kan jo være kjekt å ha. Stein, som også skal være med spølte med at det nesten er en hel avhandling vi skal sette oss inn i før avreise. Her er mye interssant lesning, og greit å få en oversikt over hvordan det er tenkt at vi skal tilbringe dagene.

Landsbyen Lethra en gang i fortiden - i 2005

Det later til at det vil gå mye tid til matstell, som var svært tidkrevende den gang. Det skal hugges og samles ved, man må passe ilden, ikke bare fordi den kan dø ut, men også fordi brannfaren er stor. Dessuten får vi ansvar for dyrene på gården, som skal gjetes, mates,  melkes og stelles.

Vi får også anledning dersom det er tid til overs å ta del i prøv-selv-aktiviteter som ledes av våre faste kontaktpersoner i Lejre, vår troldmand eller -kvinde. En av oppgavene er smiing og veving. Kvinner og menn kan begynne prosjekter med kniv og snørebånd, som vi kan holde på med videre utover i ukesoppholdet.

Vi får også presentert en del vanlige spørsmål, som vi kan regne med å få fra publikum, og et av disse vil kanskje bekymre barna: Kradser tøjet? Grovt ulltøy er greit, men ikke utøy i ulltøyet…

I ett av disse husene skal vi bo