Bjørgvin Handverkslag hadde laget en steinalderhytte og opprettet en flott boplass på Hordamuseet