Bål ved steinalderboplassen som Bjørgvin Handverkslag hadde opprettet