Malvin var steinaldergutt i år også, og hadde fått nye hoser som ble ferdig seint kvelden før arrangementet. Han har heller ingen konkrete oppgaver enn å være steinaldergutt på området