Dette er ment å bli en blog om forskjellige reiser i tid. I løpet av våren 2010 skal jeg og familien foreta en rekke tidsreiser til uilke perioder. I første omgang blir det dagsturer, men til sommeren reiser vi for en hel uke.

Vår nærmerst forestående reiser vil gå til steinalderen og bronsealderen. Stedet er Hordamuseet på Stend i Bergen. Hordamuseet en avdeling i Bymuseet i Bergen. Tidspunkt for avreise er 11. april kl 11.00-16.00.

Vi har også tidligere foretatt slike dagsreiser. Her er bilder av Espen og Oline, far og datter på fjorårets Steinaler- og bronsealderdag.

Steinalder og Bronsealderdag Hordamuseet
Far og datter på steialder- og bronsealderdag 08